Što je to web stečaj?

­­­­­­­pretrazivanje­ ­

Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.
Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.

Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima. Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi. Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

  1. predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
  2. cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
  3. podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
  4. podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
  5. podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
  6. podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove. U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas. Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže. Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.
U izborniku sudske prakse, prikazan je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, koja se odnosi na stečajne postupke i to počevši od 1994. godine do danas. Ujedno je započeto i s objavom najznačajnije stečajne sudske prakse prvostupanjskih trgovačkih sudova, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju

Objavljena je i važeća Lista stečajnih upravitelja zajedno s njihovim životopisima u koji sadrže podatke njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.
Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Dostava oglasa

Objavljivanje oglasa i priloga na ovim web stranicama je potpuno besplatno. Oglasi o prodaji i prilozi dostavljaju se u elektronskom obliku na:

stecaj.oglasi@vts.pravosudje.hr

Uz oglase objavljujemo i procjene vrijednosti, vještačke nalaze, fotografije, nacrte, izvatke iz zemljišnih knjiga i katastra i druge priloge. Ukoliko oglasi i prilozi nisu sačinjeni u elektronskom obliku, mogu se dostaviti i u pisanom obliku na adresu:
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 10 000 Zagreb, Berislavićeva 11, s naznakom: za “ web stečaj “.

Informacije o načinu predaje oglasa možete dobiti i na telefon 01/4896-870.

Radi bolje obaviještenosti kupaca, predlažemo da u vaš oglas koji će se objaviti u tisku, uvrstite i slijedeću rečenicu:

Više podataka o prodaji stečajne imovine možete naći i na:
www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx­

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH

­

Pridruženi dokumenti

Novosti

29.12.
2017.

Priopćenje za javnost predsjednika svih prvostupanjskih...

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova...Više...

26.10.
2017.

Održano savjetovanje sudaca i sudskih savjetnika...

Visoki trgovački sud RH u suradnji s Pravosudnom akademijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj i International Development Law...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr