Što je to web stečaj?

­­­­­­­pretrazivanje­ ­

Objavom ove specijalizirane web stranice o st­eč­ajevima i prodaji stečajne imovine, omogućena je veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a time i znatno pr­o­širen broj pot­encijalnih kupaca stečajne imovine.
Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Stoga su informacije o prodaji dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.

Ova web stranica na jednom mjestu omogućuje cjelovit pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom tih podataka na ovaj način, podaci o prodajipostali su trajno dostupni svima.

Ovim putem moguće je doći do podataka o vrsti i vrijednosti imovine koja se prodaje, o prodavatelju te o geografskom području u kojem se predmet prodaje nalazi. Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici moguće je objaviti i priloge kao što su to: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, pisani nalazi i mišljenja sudskih vještaka, i sl. Pretraživanje podataka o prodaji linkovima je funkcionalno povezano sa zemljišno knjižnim odijelima općinskih sudova, katastrima i sudskim registrima, a dani su i podaci o trgovačkim sudovima pred kojim se stečajni postupci vode, kao i o stečajnim upraviteljima koji vode stečajne postupke.
Na ovaj način stvorili smo prvi tzv. stečajni „one stop web - shop“ preko kojeg potencijalni kupac može na jednom mjestu, u kratkom vremenu i iz pouzdanog izvora, dobiti sve potrebne podatke o prodajii stečajne imovine:

  1. predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, pisani nalazi i mišljenja sudskih vještaka, i sl.)
  2. cijena (i uvjeti prodaje - tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i uvjete plaćanja)
  3. podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa zemljišno - knjižnim odjelima i katastrima)
  4. podaci o vlasniku trgovačkog društva u stečaju (veza sa sudskim registrima trgovaćkih sudova)
  5. podaci o stečajnim upraviteljima - zakonskim zastupnicima prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
  6. podaci o sudovima pred kojim se vodi stečajni postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web stečaj također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudstvu i o stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih zakona, kao i stručne radove iz područja stečajnog prava.
U izborniku sudske prakse, prikazan je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, koja se odnosi na stečajne postupke i to počevši od 1994. godine do danas. Ujedno je započeto i s objavom najznačajnije stečajne sudske prakse prvostupanjskih trgovačkih sudova, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Svakodobna mogućnost pregleda sudske stečajne prakse na internetu čini trgovačko sudstvo u ovom dijelu otvorenim i dostupnim svekolikoj javnosti. S druge strane, pravnim stručnjacima je na ovaj način omogućen svakodnevni i slobodni pristup najnovijoj sudskoj praksi što jedna od pretpostavki za njeno ujednačavanje na cijelom teritoriju Republie Hrvatske..

Objavljena je i važeća Lista stečajnih upravitelja zajedno s njihovim životopisima u koji sadrže podatke njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.
Pristup ovoj web stranici radi korištenja na njoj objavljenih podataka, je slobodan i besplatan. Njome se želi doprinijeti kvaliteti provođenja stečajnih postupaka i dodatno osigurati javnost, transparentnost i ekonomičnost sudskih postupaka.

Dostava oglasa

Objavljivanje oglasa i priloga na ovim web stranicama je potpuno besplatno. Oglasi o prodaji i prilozi dostavljaju se u elektronskom obliku na:

stecaj.oglasi@vts.pravosudje.hr

Uz oglase objavljujemo i procjene vrijednosti, vještačke nalaze, fotografije, nacrte, izvatke iz zemljišnih knjiga i katastra i druge priloge. Ukoliko oglasi i prilozi nisu sačinjeni u elektronskom obliku, mogu se dostaviti i u pisanom obliku na adresu:
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 10 000 Zagreb, Berislavićeva 11, s naznakom: za “ web stečaj “.

Informacije o načinu predaje oglasa možete dobiti i na telefon 01/4896-870.

Radi bolje obaviještenosti kupaca, predlažemo da u vaš oglas koji će se objaviti u tisku, uvrstite i slijedeću rečenicu:

Više podataka o prodaji stečajne imovine možete naći i na:
www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx­

­

Pridruženi dokumenti

Novosti

09.10.
2014.

Izbor odluka br. 18

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske kao i svake godine objavljuje novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke...Više...

17.07.
2014.

Objava odluke u "slučaju Franak"

Presuda i rješenje VTSRH broj Pž-7129/13-4 od 13. lipnja 2014. Više...

05.05.
2014.

Priopćenje Nauta Lamjana

Proteklih dana u javnim medijima objavljen je niz članaka, izjava i komentara vezanih uz stečajni postupak koji se provodi nad Nauta...Više...

ARHIVA NOVOSTI
Anketa

Anketa za Vas

Anketa

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr