Mirenje


15. ožujka 2006. je započeo Pilot projekt - Mirenje pri trgovačkom sudu u Zagrebu, u kojem je po prvi put u jedan hrvatski sud uvedeno mirenje kao posebna metoda rješavanja sporova. Na taj način Trgovački sud u Zagrebu je strankama u parničnim postupcima pored uobičajene mogućnosti suđenja, ponudio i tu sasvim novu za stranke veoma pogodnu uslugu - rješavanje njihovih sporova u postupku mirenja, u kojem one uz pomoć treće neutralne osobe - izmiritelja, izravno sudjeluju u rješavanju vlastitog spora, kao i što je posebno važno, u kreiranju nagodbe koja odgovara interesima i jedne i druge strane. Postupke mirenja u Trgovačkom sudu u Zagrebu vode suci izmiritelji s tog suda, suci izmiritelji s Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, ali i izmiritelji koji nisu suci, među kojima su profesori Pravnog fakulteta u zagrebi i odvjetnici. Postupak mirenja za stranke je besplatan i u slučaju da stranke postignu dogovor o rješenju svoga spora, pred izmiriteljem sastavljaju nacrt nagodbe, koji se konačno podnosi sucu zaduženom za konkretni parnični predmet radi pretvaranja nacrta nagodbe u sudsku nagodbu. Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi, a pojedine nagodbe nerijetko su u sebi uključivale i obvezu povlačenja više tužbi iz više predmeta koji su se među istim strankama vodili pred istim ili različitim sudovima.

MirenjeAnketa1M
Ovaj početni uspjeh projekta,
iskazano zadovoljstvo stranaka i njihovih punomoćnika s postupcima mirenja i njihovim rezultatima, kao i iznimno zadovoljstvo sudaca izmiritelja, koji su uz svoj svakodnevni posao sudjelovali u tim postupcima, ponukalo je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske da projekt proširi na osam općinskih sudova, u Zagrebu, Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vukovaru i Zadru. Krajnji je cilj uvođenje mirenja kao dodatne sudske usluge strankama u sve sudove u Republici Hrvatskoj. Rezultati ankete provedene među strankama i odvjetnicima, koji su sudjelovali u postupku mirenja pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, potvrđuju opravdanost svih napora upravljenih k njegovoj što široj zastupljenosti u hrvatskim sudovima.

Plakat_Mirenje1M
VodicKrozMirenje2MUspjeh mirenja u Trgovačkom sudu u Zagrebu, stvorio je snažne temelje za njegovo daljnje širenje, pa je tako mirenje uvedeno i u Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (dalje: VTS RH), prvi drugostupanjski sud u kojem je započeto s postupcima mirenja u našoj zemlji. Premda je prvi i to uspješni postupak mirenja u VTS RH, proveden još 4. travnja 2007., držimo kako je početak mirenja u ovom sudu započeo sa Tjednom sudskih nagodbi u trgovačkim sudovima, koji je održan od 5. do 9. studenoga 2007. U tom tjednu u trinaest trgovačkih sudova i u VTS RH, sklopljeno je što u parničnim postupcima što u postupcima mirenja ukupno 73 nagodbe, od toga njih 18 u VTS RH. Ovaj uspjeh mirenja u drugostupanjskom sudu dao nam je snažni vjetar u leđa uz pomoć kojeg je i mirenje u VTS RH pretvoreno u novu uspješnu priču, o kojoj najbolje svjedoče upravo stranke i odvjetnici koji su tim postupcima sudjelovali. Oni su naši najbolji promotori postupaka mirenja u Republici Hrvatskoj.

Izmiritelji u VTS RH su suci toga suda, ali i suci drugih sudova, zatim sudski savjetnici toga suda, ali i drugi pravnici koji nisu suci. Među njima su profesori prava, odvjetnici, korporativni pravnici. Jako smo ponosni što je među našim izmiriteljima za sada prva osoba bez pravne naobrazbe, točnije diplomirani inženjer građevinarstva, koji je se pokazao izvrsnim izmiriteljem u građevinskim sporovima.


Lista izmiritelja VTS RH:

1. MARIO VUKELIĆ, predsjednik VTS RH
2. NEVENKA BARAN, sutkinja VTS RH
3. MIRTA MATIĆ, sutkinja VTS RH
4. KRISTINA SAGANIĆ, sutkinja VTS RH
5. dr. sc. SRĐAN ŠIMAC, sudac VTS RH


Plakat_Mirenje5sudovaM ­Počevši od 1. svibnja 2008. započeto je s postupcima mirenja u još pet trgovačkih sudova, u Pazinu, Rijeci, Varaždinu, Bjelovaru i Osijeku. Time je povećan broj sudova u kojima s pruža ova posebna i dodatna usluga strankama.


RAZLOZI ZBOG KOJIH SE STRANKE OPREDJELJUJU ZA MIRENJE

 • postupak mirenja je povjerljiv,
 • postupak mirenja je neformalan i elastičan i daje strankama bolje šanse izjasniti se o njihovom položaju i suprotnim interesima u sporu,
 • u mirenju se na vidjelo iznose svi detalji spora, a ne samo njihova pravna interpretacija,
 • stranke neposredno i slobodno izmjenjuju svoje poglede o predmetu spora,
 • stranke zadržavaju kontrolu nad postupkom,
 • mirenje se može prekinuti u svakom trenutku,
 • smanjena je mogućnost sukobljavanja između stranaka i njihovih punomoćnika,
 • izbjegava se pojava emocionalne frustracije kod stranaka,
 • rezultat je u rukama stranaka – stranke postižu vlastito rješenje spora,
 • postignutom nagodbom u mirenju nitko se ne proglašava pobjednikom, odnosno gubitnikom,
 • mirenjem se poboljšava komunikacija između stranaka,
 • mirenje poništava sve uzroke i posljedice sporenja,
 • mirenjem se obnavlja privremeno poremećeni odnos između stranaka i osiguravaju njihovi dobri odnosi u budućnosti,
 • u mirenju nije važno koja je stranka u pravu,
 • u mirenju se utvrđuju interesi stranaka, a ne njihovo pravo,
 • postiže se obostrano zadovoljstvo zajedničkim rješenjem,
 • za rješenje spora mirenjem treba mnogo manje vremena,
 • troškovi mirenja znatno su niži i podijeljeni,
 • mirenje nudi mnogo mogućnosti za rješenje spora,
 • u postupku mirenja isključena je nesigurnost u pogledu prava i činjenica,
 • isključeni su rizici nepovoljne sudske odluke,
 • mirenjem postignuta nagodba od zajedničkog je interesa stranaka i zato im daje manje povoda za njeno naknadno osporavanje,
 • mirenje završava nagodbom koju stranke dobrovoljno izvršavaju, što isključuje potrebu za vođenjem ovršnog postupka.

MirenjeAnketa2M Rezultati e-ankete objavljene u Vjesniku od 9. lipnja 2006. potvrđuju izuzetan potencijal mirenja kao najpogodnijeg načina rješavanja sporova i ujedno su dodatni poticaj za njegov razvoj u hrvatskim sudovima, ali i izvan njih.Pridruženi dokumenti

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr